Ogólnopolskie

Wydarzenia, które miały miejsce w Polsce i obejmowały działaniem wiele wspólnot prowincjalnych.

800-lecie FZŚ

Pokój i Dobro!Ten rok jest rokiem jubileuszowym dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, ponieważ świętuje on 800