Rada Narodowa i Młodzież Franciszkańska

Kim jesteśmy?

Rada Narodowa Młodzieży Franciszkańskiej powstała, aby kierować i nadzorować działalność Młodzieży Franciszkańskiej w Polsce. Młodzież Franciszkańska została założona w Polsce w oparciu o włoskie dokumenty dotyczące grup młodzieży formującej się w duchu świętego Franciszka. Dokumenty te sugerują podział administracyjny wspólnot na wzór Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Podział ten w przybliżeniu określa: wspólnoty lokalne, czyli położone w konkretnych miejscach Polski, należą do jednego regionu, którym zarządza osobna rada regionalna. Rada narodowa nadzoruje wspólnoty lokalne pośrednio, nadzorując bezpośrednio działanie regionów. W przypadku Polski ww. regiony pokrywają się z prowincjami męskich zakonów franciszkańskich w Polsce.

Gdzie działamy?

Radzie podlega młodzież z sześciu prowincji zakonów franciszkańskich. Wspólnoty są różne, jednak złączone w duchowości franciszkańskiej.

W Polsce działają wspólnoty:

  • Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej (RMF) działająca we wrocławskiej prowincji św. Jadwigi (OFM)
  • Wspólnota Młodzieży Franciszkańskiej (WMF) działająca w prowincjach św. Wojciecha i św. Stanisława (OFMcap)
  • Franciszkański Ruch Apostolski (FRA) działająca w poznańskiej prowincji św. Franciszka (OFM)
  • Młodzież Franciszkańska (MF) działająca w katowickiej prowincji Wniebowzięcia NMP (OFM)
  • Franciszkańska Młodzież Oazowa (FMO) działająca w krakowskiej prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (OFM)

Młodzież Franciszkańska obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę.

Młodzież Franciszkańska w Polsce

Dokumenty